ראש השנה

פורסם על ידי הרב דוד איפרגן ב . קטגוריה: חגים ומועדים, ראשי חודש

 

שלושה ספרים נפתחים בראש השנה: 1 צדיקים נחתמים מיד לחיים, 2 רשעים נחתמים מיד למיתה, 3 ובינוניים תלויים ועומדים עד יום הכיפורים.

יש לשאול שאלה גדולה, והלא כולנו מכירים הרבה רשעים גמורים שעשו עבירות נוראות כדוגמת לרצוח, שהתשלום שלהם הוא להסגר בבית הסוהר או דבר דומה וכשנבוא לבקר אותם בבית הסוהר גם לאחר ראש השנה, נראה שכולם חיים וקיימים. ואם בראש השנה הרשעים נחתמים מיד למיתה, איך הם חיים וקיימים?

מאידך גיסא, בואו וניקח את האנשים הישרים ביותר בעולם, שברור לנו שלא חטאו מעולם, כמו אברהם אבינו, ורחל אימנו, ונראה שגם הם נחתמו בשנה האחרונה לחייהם למיתה – ואיך יתכן, הרי באותה השנה בוודאי שהם היו צדיקים גמורים? וגם רחל אימנו שנפטרה בגיל צעיר מאוד, והרי היא הייתה אישה צדקת, וכל מה שנזכר בתורה עליה ועל כוח הוויתור שלה ללאה אחותה, היא נתנה לה את אהבתה ליעקב, בלי שום היסוס. וא"כ איך היא מתה, והרי אפילו אם תאמר שהחטא שלה היה בגניבת התרפים של לבן, עדיין זה חטא אחד מול רוב מצוות שהיו לה, וא"כ רובה מצוות, והרי היא צדקת, ואיך נחתמה למיתה?

ברור הדבר, שהמיתה והחיים הנזכרים לעניין הדין בראש השנה – אינם במובן גשמי!

מסקנה: חיים – שווה אנרגיה של כוח רוחני חיובי, מיתה – שווה אנרגיה של כוח רוחני שלילי.

כוח רוחני חיובי – מקור לכל האושר, הפרנסה, הזוגיות, הנפש.

כוח רוחני שלילי – מקור לכל הרע והרעל, חסרון בכל דבר, גורם ששום דבר לא יהיה מוצלח.

יש לנו הרבה כוחות רוחניים אנו ניקח מהם שלושה בלבד:
1. כוח רוחני קבוע.
2. כוח רוחני משתנה.
3. כוח רוחני אישי.

כוח רוחני קבוע – הוא כוח שיש כל השנה, והוא בעיקר יורד על ידי קידוד של שמירת מצוות, עבודה על המידות ומעשים טובים. כאלו יש לנו 613 ערוצי אנרגיה בכל ימות השנה.

כוח רוחני משתנה – הוא כוח שתלוי בתאריך, כל יום יש לו מאפיין, אם זהו יום שחל בו שמחה מבחינה יהודית כמו פורים, אז הכוח הרוחני יכיל שמחה בתוכו. בנקל נוכל למשוך לתוכנו שמחה וחדות חיים ולצאת מדיכאון, ממצבי לחץ וממשפט מסובך, להפוך רע לטוב, כמו שהיה בשושן הבירה.

יש ימים שבהם הכוח הרוחני מכיל עצב וחוסר כוח לעשות דברים כמו יום תשעה באב, שהוא יום שלא היה מוצלח בישראל. לכן, פעולות הנמשכות באותו היום, לא יהיו מוצלחות. אבל הבקיא בחוכמת הכוחות , יוכל לסנן גם ביום הזה, ולהוציא יקר מזולל.

כל זה מדובר על כוח רוחני ששייך לעם היהודי.

לכל אומה יש אנרגיה משלה. לדוגמא, לאומות העולם שהם מצווים בשבע מצוות בני נח, יש להם יכולת למשוך שישית מהאנרגיה הכללית על ידי קיום כל מצוה מתוך שבע מצוות.

אז עכשיו, יש לכל אחד חשק להיות גוי!

אבל לא! ליהודי יש אפשרות גדולה יותר לקבל אנרגיה יומית, מפני שלא כל יום מזדמן לגוי לשמור את עצמו מגניבה, יש יותר סיכוים להשיג אנרגיה יהודית לדוגמא על ידי תפילין, נטילת ידיים, תפילה, זה פשוט יותר זמין!

אנרגיה אישית – היא האנרגיה שבאה יחד עם הנשמה. יש אחד שיש לו אנרגיה אטומית במצווה אחת, ואילו באחרות יש לו אנרגיה רגילה, ויש אחר, שהאנרגיה שלו היא דווקא במצווה אחרת.

לסיכום: שני אנשים עושים את אותה המצווה – האחד יקבל מכת אנרגיה עצומה, והשני, יקבל אנרגיה ממוצעת.

הסיבה: הראשון זו הייתה האנרגיה של נשמתו (שורש נשמה), ואילו השני, המצווה הזו, היא לא עיקר האנרגיה של שורש נשמתו.

כמובן, שאין בכך הפליה, אלא לכל אחד יש לו מצוות שבקיומן הוא ישיג אנרגיה אטומית, ויש מצוות באנרגיה רגילה. העיקר הוא לחפש ולדעת את האנרגיה האטומית שלך.

נקח לדוגמא את יעקב: ליעקב, יש אנרגיה אטומית במידת האמת (לא לשקר). בכל פעם כשהוא נכנס לידי ניסיון במידת האמת ועומד בו, הוא מקבל פצצת אנרגיה. ואילו ליצחק יש אנרגיה אטומית בהנחת תפילין, כל יום הוא אוסף אנרגיה אטומית בהנחת תפילין.

עברו יומיים, ויעקב הניח תפילין כראוי, אבל שיקר. כאן ההפסד של יעקב הוא עצום – יותר מכל התפילין שיניח כל החיים, כי השקר היחיד הוא הדנ"א שלו, וכשיש לו פגיעה בדנ"א, כל הנשמה נפגמת.

עדיין לא הסברנו מה זה שהצדיקים נחתמים מיד לחיים והרשעים נחתמים מיד למיתה.

אנחנו ממשיכים, כאשר מגיעה האנרגיה המשתנה (לפי התאריך), כלומר, שהגיע מועד או איזה יום שיש לו אנרגיה עצמית, הוא הופך להיות האנרגיה העיקרית באותו היום, והיא השולטת! שאר האנרגיות נצמדות אליה. תחילה האנרגיה האישית של האדם. ולאחריה האנרגיה הקבועה.

יום הדין

יום הדין, הוא היום שבו כל אדם עובר סריקה מיוחדת ב – 2 אנרגיות בלבד. 1. באנרגיה האישית שלו, לבדוק אם הוא עמד בדברים שהם עיקר שורש נשמתו. 2. אנרגיה קבועה – כמה לחצני אנרגיה מתוך 613 לחצנים, הוא הפעיל במשך השנה.

במשפט אחד: פוטנציאל – מול מיצוי!

במשפט נערך פילוח, מה הוא הדבר הגורם לחוסר המימוש של היכולות להגיע לידי ביטוי? מגלים בשמים, שיש מפריעים, נקרא להם ווירוסים! לדוגמא, אדם שעלה בסולם העושר וההצלחה, ודווקא ההצלחה עיוורה את עיניו, והוא אוטם את ליבו לזעקות הדל, פשוט הפך להיות פריץ! בודקים בשמים את המאזן שהיה קודם להתעשרות, אם נראה שאז היה בעל מידות יותר הגונות, ברור הדבר, שהעושר סנוור את עיניו.

מחליטים בשמים לצמצם לו את הניסיון… וכשבא המיתון, הוא הופך להיות חלק מהמיתון והביטוי מעושר לעוני. ברגע שהוא חוזר בתשובה, אם הוא הבין את המסר, מחזירים אותו למצבו הראשון, כי הוא התרפא מהחולי, והווירוס נעלם, פשוט היה ווירוס וויראלי – לא קבוע.

אם הוא לא הבין את המסר, עוברים לטיפול תרופתי כבד, כדי לשרש את המחלה: הפגיעה מתחילה בתחילה בחומר הכוללני, שהיא אנרגיה קבועה. שלב ב' בטיפול, הוא פגיעה בחפצים שספוגים בדנ"א שלו, כמו בגדים, מכונית, בית, אישה ילדים. שלב ג' בטיפול הוא הדנ"א הפיזי של האדם –  זהו האיש שנכתב בספר המיתה.

וכן להיפך, אדם שעומד בניסיון למרות שהוא עשיר ובעל מעמד, ממשיכים להזרים לו אנרגיה חיובית.

– בשלב ראשון: באנרגיה הקבועה, הסביבתית, הכרה מהסביבה, כבוד, עושר.

– בשלב השני: מקבל אנרגיה חיובית בדנ"א הספוגה שלו – כמו בגדים, מכוניות, אישה, ילדים, משפחה, בית.

– בשלב השלישי: מקבל הכרה בדנ"א הפיזי – רפואה לגופו, יציאה ממצבים נפשיים, מתסבוכות, חיים של חירות והנאה.

זהו האיש שנכתב בספר החיים!

כעת נעבור לאנרגיה שונה לחלוטין! אנרגיה כוללנית, והיא שייכת רק אצל עם ישראל, ובה יש את הייחודיות של עם ישראל. אנרגיה זו גלומה במשפט: "כל ישראל ערבים זה לזה"! נקרא לאנרגיה הזו בשם: "אנרגיה בלדרים" – כלומר, שאתה מקבל נוסף לאנרגיה האישית גם אנרגיה להעבירה לאחרים, ואתה משמש מעין בלדר. כמו שהבלדר אינו יכול להשתלט על הפיקדון שהוא ממונה להעבירו, כן האיש הישראלי אינו רשאי להשתלט על האנרגיה הציבורית. אם הוא משתלט עליה, הוא נקרא: "גנב"!

מאוד יכול להיות שעיקר האנרגיה של ראובן נמצאת אצל שמעון, ושמעון במקום לתת את האנרגיה של ראובן לידי ראובן, הוא משתלט עליה, וחוטף אותה לעצמו, ואז האנרגיה עצמה הופכת להיות אוטו-אימונית, כלומר שהיא פוגעת בבלדר עצמו, והופכת למעין מנגנון השמדה עצמית, ומלבד מה שהיא מכלה את עצמה, היא מכלה גם את האנרגיה האישית שיש לבלדר.

מגלה לנו רבינו האר"י ז"ל איך תדע מיהו הנמען? בדרך כלל הוא האיש שאיתו אתה מרבה להתקוטט! שניהם משורש נשמה אחת, וכל אחד מנסה לחטוף מהאנרגיה שבכספת. ולכן הם מתקוטטים, זה לא הגוף מתקוטט – זו הנשמה!

מגלה לנו האר"י, שזו עיקר הטעות, שהרי כל פעולה שאחד שהוא משורש נשמתך עושה, הוא מוליד אנרגיה גם אצלך! כי אתה והוא שורש אחד, ויונקים מאותה קשית. ולכן ככל שתשלים אתו, כך תצליח יותר.

ביום ראש השנה, נידון גם שורש נשמתך, על כל שלוחותיו, ואם בשורש ההוא יש מספיק פעולות טובות ותפוקת עבודה טובה, כל אותו השורש מקבל פרס, בונוס.

לכן, יכול להיות שביום ראש השנה נגזר על האדם ריווח גדול, ואנרגיה עצומה, אבל היות ובשורש הכללי שלו, חסרה הרבה אנרגיה, היא מתפזרת ומתחלקת עם כל החברים במניה, ואז האנרגיה שלו לא באה לידי ביטוי, כתוצאה ממה שהוא עיכב אצלו את האנרגיות שאינם שלו, אז גם האנרגיה שלו מתחלקת לאחרים, מידה כנגד מידה.

אומרים בתפילה: ועל המדינות בו יאמר: איזו לחרב? איזו לשלום? איזו לרעב? איזו לשבע?

הפירוש הוא כך: אמרו חכמים (סוטה מח): "חן מקום על יושביו", בדרך כלל אנשי מקום ועיר אחת, הם בעלי אותה האנרגיה, לכן יש מקום שרובם עשירים, ויש מקום שרובם עניים, מה שנקרא משנה מקום – משנה מזל.

כאשר יש אנרגיה חסרה בשורש, בדרך כלל כל אנשי האזור הם בעלי שורש אחד, ולכן בעיני כולם מצא חן לגור דווקא שם. וכשנופל עליהם קסאם, בעצם כולם צריכים לפי שורש נשמתם לסבול סבל אחיד, ולכן במקום אחד שקט, ובמקום שני סובלים.

איך פותרים את הבעיה?

רק על ידי אחדות! כי האחדות מאחד את כל השורשים – שהם שורש אחד, ומזרימה אנרגיה אחידה, והצינור נעשה נקי, וזורמת בו אנרגיה כללית חיובית.

השופר

אמרו חכמים: שופר מלשון "שפרו מעשיכם".

כאשר האדם בא למשפט ביום הדין, והחליטו עליו גזר דין למיתה אנרגטית, יש אפשרות לשנות את הגזירה, והיא: "הקבלה לעתיד", כלומר כאשר האדם מתחייב בפריסת תשלומים קבועים לשלם את חובו.

אבל בשמים רוצים ערבים! כי טוענים "מי אמר שתעמוד בניסיון?" אז אנחנו מביאים שני משקיעים חיצונים שיחתמו לנו ערבות. והם: 1. אברהם אבינו ועקידת יצחק. 2. מעמד הר סיני

את העקידה אנחנו מזכירים בתפילת מוסף ובקריאת התורה, ובתקיעת שופר בקרן האיל, זכר לעקידת יצחק, שהוא האדם העשיר ביותר מבחינה רוחנית, עשה הון עצמי, התחיל מאפס, והגיע לשיא העושר הרוחני.

את מעמד הר סיני, גם אנחנו מזכירים על ידי תקיעת שופר, וכמו שנאמר: "ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול", אנחנו טוענים בעצם לבורא: תזכור מי היה העם היחיד שהסכים לקחת עליו 613 מצוות. והלוא גם אנחנו יכולנו לקחת רק 7 מצוות, אבל מתוך אהבתינו אליך לקחנו עלינו 613 מצוות.

השופר שאנחנו תוקעים היום, מזכיר את קול השופר שנשמע במעמד הר סיני!

ובאמת מי יכול לעמוד מול ערבים כאלה? וכך נחתם כולנו בספר החיים והשלום, אנרגיה של חיים בלבד!

 

בברכת ראש השנה יום המלכת המלך עלינו,

הרב דוד פנחס איפרגאן

תגובות (2)

 • merav

  |

  ברכה לשנה החדשה

  אני מברכת את העמותה שתצליח לממש את חזונה וייעודה ותצליח לעזור לכמה שיותר אנשים.
  שבסיסה של העמותה יתקיים על אחדות, אהבת חינם וערבות הדדית.
  שתגדל ותצמח ממקום נקי, ממקום שבו כולם שווים וכולם ראויים. עם רצון אמיתי לעזור, לשפר, להעצים ולהביא בשורה חדשה.
  מי ייתן וכל אחד יסתכל על הדברים ברמה הכללית ולא הפרטית. כי רק ככה זה יוכל להצליח.
  מי שמכיר את הנפשות הפועלות וודאי יודע שיהיו עוד שינויים בעתיד ואני מאחלת ומייחלת שאלו יהיו רק לטובה.

  את הרב דוד אישי היקר, אני מברכת על הצעדים שהוא עושה בדרך להגשמת ייעודו בעולמנו.
  במהלך כל השנים, כולם התפללו שיהיה לרב דוד בית ומשפחה ושהוא יצליח ויגיע למקומו, לייעודו ושיקבל את מה שמגיע לו.
  אז הנה, ברוך השם זה קרה ויש לו משפחה. בית ואישה וילדה מדהימה שהיא מתנה משמים (ובע"ה עוד אחת בדרך והיד עוד נטויה..).

  כל מה שנותר כעת הוא, שייתנו לדרך החדשה את המקום שלה. שהרב דוד יוכל ללכת בה בבטחה ובעזרת השם להגיע למקומות גבוהים וחזקים יותר.
  אם הרב דוד יהיה יותר טוב, יותר חזק, יותר עוצמתי זה ישפיע על כולנו לטובה.

  אני מברכת את כל האנשים שתלויים ברב דוד שילכו לדרכם ושאנשים ייתנו לו לבנות את המקום שלו. לעצמו. לביתו.
  לא מכבר, באחד מראשי החודש, הצהיר הרב דוד שהוא משחרר את כולם, כולי תקווה כי השחרור יהיה הדדי, כי רק ככה זה יהיה שחרור אמיתי ממקום נכון.

  לכל אחד מגיע את חלקו ועכשיו זה הזמן של הרב דוד.
  וכך כפי שכולם התפתחו וצמחו בעזרתו ובתמיכתו של הרב דוד, כמובן עם עבודה עצמית, זה נראה אך נכון שכעת כולם ייתנו שכם להתפתחות האישית שלו. כי מגיע לו.
  מי שאוהב את הרב דוד ורוצה בטובתו שייתן לו ללכת בדרך שלו.

  אני מברכת את כולם שימשיכו ויצליחו בדרך שלהם, אך יחד עם זאת שיאפשרו לרב דוד להוציא מתוכו את כל מה שהוא עוד לא נגע בו.

  כפי שברור לכולם שיש רק אלוקים אחד, כך דוד יש רק אחד ואף אחד לא יכול להיות דוד, וגם לא הסגן שלו. כל אחד בפניי עצמו הוא עולם מלא ושלם.
  בלב ליבו, כל אחד גם יודע לאן הרב דוד צריך להגיע. אז בשם כולם אני מברכת את הרב דוד שיגיע למקומות שלו. בעצמו.
  וזה תלוי בכולם.
  לכן, כל מי שרוצה לעזור לרב דוד ולדרכו וחשוב לו האדם בראש מעייניו, יאפשר את זה בדרך החדשה.

  בואו וניתן לו את המקום לקבל את מה שמחכה לו מיום היוולדו. פשוט נזוז מעט מהדרך ונאפשר לו לצעוד בה בבטחה.

  שיהיה המון הצלחה. שנה טובה.
  "תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה"

  להשיב

 • [email protected]

  |

  לראש השנה ויום הכיפורים אני מברכת את הרב דוד, בשמי בשם בעלי יוסי ובשם בנותי- בת אל, עתליה, שמרית, חתני -עדו, ונכדתיו דור
  בתודה מכל הלב על העזרה, החיזוק, ההצלה, הליווי במציאת הדרך מאז ימי נתיבות ועד היום.
  מאחלת לו שימשיך בדרכו ויעלה ויצמח ויהנה ממשפחתו.
  תודה
  אתי גולן

  להשיב

להשאיר תגובה