חודש כסלו

פורסם על ידי הרב דוד איפרגן ב . קטגוריה: ראשי חודש

לפני שנעיין במשמעותו של חודש כסלו, נחזור על הנקודות החשובות שיש לדעת על ערב ראש חודש.

ערב ראש חודש הוא היום הראשון לאחר מולד הירח אשר מקבל את אורו מהשמש ואז מתקיים חידוש הלבנה.

"כסלו" הוא שמו הבבלי של החודש. פירוש המילה כסלו הוא "מלא", מאחר ובחודש זה ירדו גשמים מלאים שהביאו שפע לעולם. בתורה, חודש כסלו הוא החודש התשיעי (עפ"י התורה, החודש הראשון הוא חודש ניסן) ועל פי הלוח העברי – הוא החודש השלישי מתשרי.

ראש חודש כסלו יכול להופיע בצורתו המלאה, כלומר במשך 30 יום, ופעם בחוסר, כלומר 29 יום. בשנה זו, (תשע"ט, 2018 למניינם), אנו זוכים לחודש מלא, כלומר 30 יום.

ראש החודש הוא שורשם של כל שאר הימים הטובים, שכן כל המועדים נקבעים על פי תחילת החודש. ערב ראש חודש הוא זמן מיוחד. חשוב לציין שלכל זמן במעגל השנה יש השפעה ייחודית משלו, כאשר המיוחד בראש חודש הוא שכוח ההשפעה הייחודי שלו משתייך לקבוצה המכונה "למעלה מן הטבע". כלומר, בראש חודש יש כוח רוחני שהוא למעלה מן הטבע שיכול לעזור לאדם "לשבור את המבנים" שנוצרו מההרגלים השליליים שהאדם רכש.

על ידי שבירת המבנה, האדם מקטין את התכונות השליליות שבו. התכונה השלילית ביותר המשוייכת לחודש כסלו היא כאשר האדם מספר לעצמו שאין לו את הכוחות לעבור את המשוכה הקשה עמה הוא צריך להתמודד כי היא מעל כוחותיו, ובוחר להיות עבד לאמונות השליליות שמנהלות אותו.

כתוצאה מכך, מתפתחות תופעות שליליות כגון ביקורתיות, שפיטה וראיה סלקטיבית ומוגבלת על פגמי הזולת, תחושת מסכנות שנובעת מחוסר הגשמה, חוסר הערכה עצמית, מודעות נמוכה, קיבעון בתוך מצב קיים ללא הרצון והיכולת לפרוץ החוצה, מה שמוביל לבריחה למצבים דמיוניים וחיפוש פתרונות קלים כמו התמכרויות מכל הסוגים.

כאשר האדם מקבל עזרה מכוחות שהם למעלה מן הטבע, הבורא מכוון אותו שיראה את המציאות דרך התכונות החיוביות שלו, אשר באות לידי ביטוי בחשיבה ש"נכון שזה גדול עלי ונכון שלהם יש ניסיון ולי אין…" אבל תוך כדי תנועה, היצמדות לזמן בהווה והתרחקות מהעבר, האדם מקבל עזרה מאותם כוחות עליונים לממש את הפוטנציאל שלו, כשתופעות הלוואי המבורכות של התהליך הם מודעות שכלית ורגשית המעניקים לאדם כלים כגון לקיחת אחריות אישית וחלוקה באחריות קולקטיבית שוויונית המביאה לשלום ולאחווה.
השינויים ביסודם יוצרים משמעות לקבלת עול מלכות שמיים, לקבל את העצמי שבאדם ולקבלת האדם האחר מבלי לשנות אותו, מה שמביא למודעות של אהבה ללא תנאי.

כל חודש מזמן לנו הזדמנויות הנובעות מהייחודיות הספציפית שלו כפי שהיא מושפעת מהכוח הרוחני, מהמזל ומהכוכב השולטים באותו חודש.

‏נביא כאן סקירה קצרה על מהות המזל. אני מאמין רק בבורא עולם ובשליחים שלו, אך גם מי שמאמין במזלות יש לו על מה לסמוך, ומלבד זאת שזה מדע מרתק ומהנה, כל אחד יוכל לקחת מידע זה לאן שליבו חפץ.

במהלך השנה, השמש נצפית על רקע הכוכבים הנמצאים אחריה. בכל חודש נראית השמש על רקע כוכבים אחרים. לקבוצות הכוכבים הנראים על רקיע השמים ניתנו שמות בהתאם לצורות שראו בהם. קבוצות כוכבים אלה הם המזלות. חלוקת המילקה (המישור שבו חג כדור הארץ מסביב לשמש ) ל-12 חלקים יוצרת את שנים עשר המזלות.

המזלות אינם קבוצה מגובשת של כוכבים. "מזל" יכול לכלול כוכבים הנמצאים במרחקים גדולים מאוד זה מזה. המזלות נראים לעינינו כאילו הם יוצרים תמונה המזכירה "מאזניים" או "עקרב" וכדומה.

ההנחה כי ה"מזל" קובע את גורלו של אדם, או שתכונותיו של אדם נקבעות על פי המזל בו נולד – אמונות אלה מוזכרות ביהדות אבל לא במדע. שורשן מגיע מאמונות של העולם העתיק, בו חשבו כי גורמי השמים קובעים את גורלו של האדם. כל אחד ומה שהוא מאמין בו…
‏מזל קשת הוא אחד משנים עשר המזלות שבגלגל המזלות. במסורת היהודית מתייחס מזל קשת אל חודש כסלו.

מזל קשת ע"פ הקבלה

חודש כסלו מוכר ואהוב מאוד בעיקר בגלל חג החנוכה החל בסופו, שמזכיר לנו את סיפור המכבים ונס הניצחון של מעטים מול רבים ונוסך בנו את האמונה והתקווה שגם אנחנו נוכל לחוות נס ולצאת מאפלה לאורה.

על פי ספר היצירה, כל חודש מושפע משתי אותיות. בחודש כסלו שולטות האותיות ג' ו- ס': האות ג' שולטת בכוכב צדק, השולט בכסלו, והאות ס' שולטת במזל קשת.

מה מיוחד באותיות אלה?

האות ס' באה אחרי האות נ' המסמלת נפילה, ולכן תפקידה הוא להיות "סומך נופלים" – לחבק ולעודד את כל מי שנפל. כבני אדם אנו עושים טעויות, נופלים, פוגעים, נפגעים וטועים. האות ס' מסייעת לנו לשכוח את הלם הכישלון ולהבין כי המקום אליו נפלנו אינו נורא.

מזל קשת נשלט על ידי הכוכב צדק (יופיטר) אשר מיוחסות לו סגולות של שפע וצמיחה.

האות ג' מסמלת יותר מכל את הכוח והעוצמה של מזל קשת והיא מחזיקה באנרגיה המחלקת את עצמה לשלוש כוחות – קו ימין, שמאל ואמצע.

לפי הקבלה קיימות שלוש צורות בסיסיות של ביטוי הרצון:

 • רצון להשפיע ללא גבול – המכונה קו ימין.
 • רצון להימנע מהשפעה, להגבילה – מכונה קו שמאל.
 • רצון המאזן – המכונה קו האמצע ומהווה את היכולת להשפיע בצורה מוגבלת.

שלושת הקווים המכונים "חד אריך חד קציר וחד בינוני" – הארוך הוא הימין, הקצר הוא השמאל והבינוני הוא האמצעי, הם מערכת תיקון רצון האדם.

כידוע, השנה נחלקת לארבע עונות, וכל עונה מייצגת אחד מארבעת היסודות, כאשר עונת הסתיו (חודשים תשרי, חשוון וכסלו) שייך ליסוד האוויר. יסוד האוויר מייצג את האיזון, שנקרא גם "הקו האמצעי" ואת המחשבה. מכיוון שמזל קשת הוא השלישי בעונות הסתיו, הוא האוויר שבין השלושה.

ידוע כי מזל קשת משתייך גם למזלות האש, אולם יסוד האוויר שבו משפיע בעוצמה רבה יותר. השילוב בין אוויר ואש גורם לכך שבמשך כל חודש זה מזמנים לאדם משברים יזומים בכדי לחשלו ומכאן נולד המשפט הידוע "אוף, זה אף פעם לא נגמר" ולכן, בתקופה זו נמצא את עצמנו בתנועה מתמדת, אבל רק בתחום היצרתיות.

מזלו של החודש הוא קשת, כקשת הנראית בענן ביום גשם, כיוון שמרובים בו הימים שהגשמים והשמש משמשים בו בערבוביא ועל ידי כך נראית הקשת.

הקשת דומה במהותה לילד שעשה מעשה לא טוב ואומרים לו "נו נו נו". כך בורא עולם הבטיח שלא יביא שוב מבול על העולם, ובכל פעם כשהחטאים עולים על גדותיהם, במקום להעניש קשות, הוא מראה את סימן הקשת בענן כתזכורת לאותה הברית שהוא כרת עם העולם. זה סימן הברית מהקשת הראשונה שנראתה לאחר המבול.

ניתן לראות זאת בספר בראשית פרק ט', שם נאמר: "ויאמר אלוקים זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר איתכם לדורות עולם את קשתי נתתי בענן והייתה לאות ברית ביני ובין הארץ והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם ובין כל נפש חיה בכל בשר ולא יהיה עוד המים למבול לשחת כל בשר והייתה הקשת בענן וראיתיה לזכור ברית עולם בין אלוהים ובין כל נפש חיה בכול בשר אשר על הארץ ויאמר אלוהים אל נח זאת אות הברית אשר הקימותי ביני ובין כל בשר אשר על הארץ"

הקשת מסמלת את הקשר בין הכוחות הרוחניים היורדים מטה לבין מעשיו של האדם .

"הוויה"

כעת נעבור למושג "הוויה" המכיל בתוכו את ההארה שירדה לעולם ומשייכת אותה להוויה של אותו חודש.
המשמעות של אותה הוויה היא שהכוח שהקדוש ברוך הוא מוריד לעולם מתמזג עם ההוויה של אותו חודש ויחד, הם יוצרים חיות – שמהווה – מחייה ומשפיעה שפע לעולם בכל חודש, ולכל שנים עשר החודשים הקבועים, כל חודש לפי תכונתו.

אך גם בתוך הקביעוּת הידועה מראש, יש לאדם בפרט ולעם ישראל בכלל, יכולת השפעה רבה על הצורה שבה תופיע התכונה של כל חודש, על ידי התעמקות בספרי מוסר ועל ידי עשיית חסד ועל ידי עבודתנו את ה' ולימוד תורתו, וזוהי משמעות הפסוק 'החודש הזה לכם' – שהחודש מסור בידינו ואנחנו בהנהגתנו קובעים כיצד הוא ייראה.

הנהגה זו – של מציאות מסודרת וקבועה אך עם אפשרות לעצב ולשנות את הגוון שלה, נרמזת בפסוק 'זאת עולת חודש בחדשו'. האות ז' (7 בגימטריא) מהמילה 'זאת', רומזת לשבעת ימי בראשית, ומדגישה את הצד במציאות ידועה מראש, קבועה ויציבה שאין לנו את היכולת לשנותה.

האותיות הנוספות א' ו-ת' שהנן האות הראשונה והאות האחרונה באל"ף-בי"ת, מבטאות את אותיות התורה שבכוחן – על ידי שישראל מזככים את המידות שלהן איתן ירדו לעולם ועושים חסד איש לאחיו ושומרים את התורה ועובדים את ה' – האדם קובע כיצד יופיע הסדר הקבוע, כמה הוא יהיה נעים לנו ומתוק. כיצד יהיה החודש, מה יהיה בו ואיך. כלומר, זא"ת – השילוב בין הסדר לבין עבודתנו, הוא שיכריע איזו חוויה תהיה לנו בחודש כסלו.

ישנם י"ב צירופי הוי"ה (היינו שניתן לסדר את ארבע האותיות של שם הוי"ה, כשמחליפים את סדר האותיות שבו, בשתים עשרה צורות שונות), ובכל חדש מאיר צירוף אחד [עי' פע"ח שער ר"ח פ"ג]. הנה י"ב חדשים י"ב צירופי הוי"ה, י"ב פעמים הוי"ה בגימטריא שי"ב מנין חד"ש לשון חידוש שמתחדשים העיתים בכל חודש, כפי השתנות הצירוף של שם הוי"ה מתהווה הויה חדשה. ואף על פי כן, החודש הזה לכם כתיב, שהדבר מסור בידינו לשנות העיתים על פי הליכותינו בתורה ועבודה, ויכולין אנחנו לשנות הצירופים מדין לרחמים.

ההויה של חודש כסלו היא "ויהה" "וירא יושב הארץ הכנעני את האבל בגורן האטד ויאמרו אבל כבד זה למצרים על כן קרא שמה אבל מצרים אשר בעבר הירדן" (בראשית נ,יא).

בחודש כסלו חל חג החנוכה, בו נלחמנו וניצחנו את היוונים, שהיו גוי שישב בתוך ארץ ישראל. כל מלחמותינו היו עם עמים מחוץ לארץ ישראל, ואילו המלחמה עם היוונים הייתה מיוחדת, כיון שהם ישבו בתוך ארץ ישראל.

נמשיך במאמר של הרב הקדוש, מורנו הרב דוב בער ממעזריטש זצוק"ל" "בפסוק "זאת עולת חודש בחדשו" [במדבר כח יד], דישנם ב' מיני הנהגות בעולם – הנהגה א' ההנהגה המסודרת מן ז' ימי בראשית לכל ימות עולם, הכל כפי הסידור מצירופי הוי"ה לכל חדש וסידור כוכבי השמים ומיסילותם לכל חדש בטבעם הניתן להם בכח הוי"ה ב"ה, ואותה הנהגה נרמזת באות ז', היינו הנהגה המסודרת מן ז' ימי בראשית.

אבל יש למעלה מזה הנהגה הב' היא הנהגה התוריי (הנהגה של התורה) היינו שישראל יפעלו על ידי התורה לחדש עיתים חדשים לטובה ולחיים, ואותה ההנהגה נקראת א"ת, היינו הנהגת התורה מן כ"ב אותיות מ א' עד ת', ואותן ב' הנהגות נקראים זא"ת בצירוף, (ולדעתי זה אחד מן כמה טעמים שהשכינה הקדושה נקראת זא"ת שכל ההנהגות הם על ידה), וזהו שאמר הכתוב זאת עולת חדש בחדשו, רוצה לומר הגם שבכל חדש יש התחדשות, על פי סדר ההנהגה המסודרת כך עולה ההתחדשות, עם כל זה לא לבד ההנהגה הזו תפעל, רק "זא"ת עולת וכו'", כי ישנה גם כן הנהגת התורה לשנות העתים לטובה על ידי מעשים טובים של ישראל. עד כאן דברי הקדוש זכרונו לברכה. ועל פי זה אמר הרב הקדוש מורנו הרב ישראל ז"ל מקאזניץ, שזה הוא ששואלין לאדם ביום הדין 'קבעת עתים לתורה?' [שבת לא א], רוצה לומר אם קבע עתים אל התורה, היינו, אם פעל על ידי תורתו לקבוע עתים אחרים לטובה לשנות העתים המסודרים בטבע מבראשית."

על פי הקבלה, האות ס', ממשיכה את הזרימה של השפע האין סופי שממלא את המציאות באור שגורם לדברים להיות שווים בכל חלקם. זהו בעצם האור הרוחני המקורי שאין בו שינוי, הוא רק מולבש בעולם השינויים. חז"ל אמרו כי כל מה שקורה לאדם, שייך לאותו אור רוחני הנמצא בבסיס הקיום, שמהווה את המציאות. הבורא מזמן לכל אדם, בכל רגע, בדיוק את הדבר שהוא הכי טוב בעבורו. מתוך כך, האדם יראה את השלמות בכל דבר וירגיש את השמחה בכל דבר. בתודעתו, הוא יבין שהכול מאיתו יתברך, אשר ממנו יוצא רק טוב. .

הדברים שגורמים לאדם חוויה הם נתינה, קבלה ואהבה. כל אלו קיימים ב"הויה" שהיא השורש הרוחני שלנו. כיוון שהדבר קיים בשורש, הענף חווה דברים אלו ושואף להידמות לשורש. החוויה תמיד מקבלת את הכוח מהאינסוף הקדוש ברוך הוא ובמציאות היא אינה משתנה, אלא לובשת שניים עשר צורות של הוויות רוחניות. אם "העלה" (האדם) עוזב את "השורש" (הויה), הוא יתמלא באמונות שגויות. אדם יחווה רגשות שליליים שהביטוי שלהן יהיה פחד, חרדה, תסכול, מרירות, כעס, קינאה, שנאה, אי קבלה עצמית ואי יכולת לקבל את האחר. אחריות מודעת ואחריות שאינה מודעת, אשמה על כל דבר ואי יכולת לשחרר את העבר.

כשהאדם נאחז בענף שאין בו שורש, הוא מתחיל להאמין שאותו ענף הוא בעצם השורש. תהליך זה גורם לאמונות השגויות לדבוק באדם ולפתוח את הכוח המדמה שמחזיר את האדם לתרשימי העבר ולא מאפשר לו לחוות את החיים כהווייתם.

ייעודן של האמונות השגויות הוא לא לאפשר לאדם לצאת ממעגל זה. האנרגיה שיורדת בחודש כסלו, מסוגלת להחדיר את שורש ההוויה בענף שנשבה באמונות שגויות ולהחזירו לשורשו וכך למעשה מחזיר את האדם לנתינה, קבלה, חוסן, יציבות, אהבה וחיבור לכוח האין סופי שהוא הבורא.

הנפש הבהמית זו אנרגיה שלא משחררת את העבר ואוגרת אותו ברגש ובגוף. כשהנפש הבהמית מתפתחת לשלילה, הכוח המדמה לא ישחרר את תרשימי העבר, יערב אותם בחוויות ההווה ויאלץ את האדם לחזור לעבר ולהפוך למרוכז בעצמו לשלילה ומאוים על ידי כל דבר חדש.

השכל רואה את המציאות כפי שהיא באמת, ללא מסכים.

הנפש האלוקית זוהי אנרגיה שתפקידה להיות כל הזמן בתנועה סיבובית מלמטה למעלה ומלמעלה למטה, ולפרק את כל אותם "מסכים" שמקורם בעבר ומעכבים את האדם. הנפש האלוקית היא היכולת לחוות את האלוקות שמעל חיבור הנראה לעין. מהות הנשמה היא להאיר את החושך של הנפש הבהמית. עם כל מידותיה ובעיותיה של הנפש הבהמית, הריכוז בעצמה יוצר חושך שאותו צריך להאיר.
חושך, מסמל מצב פנימי של הסתר. כפי שכתוב "ואנוכי אסתיר פני מהאיש ההוא" ועל ידי מודעות ווזיכוך הנפש הבהמית והרבבבבה קריאת תהילים, אדם מדליק את האור שאבד ממנו.

לסיכום, מהותו של חודש כסלו היא "צפה פגיעה אם לא תשנה את המעשים שלך" אבל הפגיעה היא אף פעם לא אמיתית, רק דמיונית, בכדי שהאדם יחזור לשורשו ויהיה שמח.

חודש טוב ומבורך!

הרב דוד איפרגן

תגובות (4)

 • נועה איריס

  |

  תודה רבה על התובנות תבורך איש יקר.

  להשיב

 • אליזבט

  |

  חזק ביותר ומרתק! תודה!!

  להשיב

 • קרן זיו

  |

  תודה דוד יקיר השם, על תבונתך וחוכמתך העמוקות שנוגעות בלב בעדינות, חמלה, אהבה יתרה ועומק שמאפשרות להתחבר לתיקון האפשרי ולראות חלקיקים של מציאות שמעבר לאשלייה.
  תודה על קבלתך הנקייה, האמיתית.
  תודה על נתינתך, באהבה עצומה ללא תנאי..

  להשיב

להשאיר תגובה