ל"ג בעומר

פורסם על ידי הרב דוד איפרגן ב . קטגוריה: חגים ומועדים

בס"ד

בעיצומם של ימי ספירת העומר בהם נוהגים מנהגי אבלות שונים, מופיע ל"ג בעומר – יום שמח וחגיגי.

את ל"ג בעומר (החל כל שנה בתאריך י"ח באייר) מציינים בין היתר בהדלקת מדורות, במשחקי חץ וקשת ובעליה לקברו של רבי שמעון בר יוחאי שבמירון. בערים רבות בארץ ובעולם עורכים 'תהלוכות אחדות', אירועים בהם ילדים מכל החוגים צועדים יחדיו, משננים פסוקים ומאזינים לסיפורים מן התורה.

ל"ג בעומר מכונה בשם "מועד קטן", ובשם נוסף "יום כיפור קטן". כוחו הרוחני של ל"ג בעומר הוא כוח שעוצר דברים שמשמיים נגזר עליהם להמשיך, הכוח הזה עוזר כאשר האדם משתמש בכוח זה על דברים הנוגעים בו. הכוח הוא כוח נשמתי של הצדיק התנא [1] הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי(רשב"י) שלקח על עצמו כמעט 13 שנים של זיכוך מהעולם הזה, כשהצדיק בעצם לקח את כוח העונש והפך אותו לאזהרה, כמו הקשת המופיעה בשמיים.[2]

לכן ל"ג בעומר מיועד לאנשים שמרגישים שמשהו רודף אותם, לא משנה באיזה תחום: פרנסה, זיווג, ילדים, חולי וכדומה'. והדבר הזה שרודף אותם הוא עונש משמיים שלא מרפה מהם. ביום זה צריך לבקש מהקב"ה בזכות כוח התנא רבי שמעון בר יוחאי, שכוח זה יכיל בתוכו את הצרה ויסגור את הצרה וישים אותה ב-12 ראשי החודשים, עד שהאדם יבין בתודעתו את הבעיה וישוב בתשובה.

הרש"ש [3] אומר: כדי להשאיר כוח זה צריך ג' דברים והם:

א. הקב"ה.

ב. זמן.

ג. מקום.

הקב"ה אמר- "ביום פוקדי אני זוכר לך, וביום כיפור סלחתי כדברייך". [4]

זמן- הכוונה למצווה שנגרמת עקב הזמן, מלשון גרמן, שהוא יום כיפור. [5]

והמקום- "המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון"[6], המקום זה אנרגיה שהתמהיל שלו בנוי בישיבה למעלה (בית דין שלמעלה) ובישיבה של מטה, שניהם ביחד בונים את המקום.

ולכן ביום כיפור כשפותחים את ההיכל אומרים 12 פעם, "לעולם ה' דברך ניצב בשמיים"[7], זאת אומרת שהדברים השליליים שלך יישארו למעלה ולא ירדו למטה.

בל"ג בעומר יש עניין להיות בשמחה ולכן לא נוהגים לומר תחינה או תחנון מכיוון שכתוב בפרקי אבות, פרק ב' משנה ח': חֲמִשָּׁה תַלְמִידִים הָיוּ לוֹ לְרַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי, וְאֵלּוּ הֵן, רַבִּי אֱלִיעֶזְרִ בֶּן הֻרְקְנוֹס, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן חֲנַנְיָה, וְרַבִּי יוֹסֵי הַכֹּהֵן, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן נְתַנְאֵל, וְרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲרָךְ.

אמר להם: "צאו וראו איזהו דרך טובה שידבק בה האדם"? למעשה נשאלת השאלה איזהו טוב כללי שיהיה כולל כל הטובות? ר' אליעזר אומר: עין טובה, ר' יהושע אומר: חבר טוב, ר' יוסי אומר: שכן טוב, ר' שמעון אומר: הרואה את הנולד, ר' אלעזר בן ערך אומר: לב טוב. אמר להם: רואה אני את דברי ר' אלעזר בן ערך מדבריכם שבכלל דבריו דבריכם, בעצם לב טוב, חבר טוב, ושכן טוב ורואה את הנולד וגם עין טובה אלו פעולות העין הקודם ללב כעניין שאמרו העין רואה והלב חומד.

רבן יוחנן בן זכאי ביקש מתלמידיו להתבונן מן התורה איזה דבר הוא טוב כללי? ותלמידיו הבינו מדברי רבם אשר הדעת הזה נלמד מן הטוב הראשון הנזכר בתורה, הוא הטוב הכללי הכולל לכל דרכי התורה. יצאו התלמידים ודקדקו כל אחד מן הטוב הראשון הנאמר בתורה שהוא בוודאי טוב כללי. והטוב הראשון הנזכר בתורה הוא: "וירא אלוקים את האור כי טוב"[8] הנה תלוי הטוב הראשון בתורה כראי, מזה נלמד הדרך הטוב הכללי הוא עין טובה, "ויאמר אלוקים יהי אור" [9] ראה אלוקים את האור כי טוב הוא והבדילו מהחושך, קבע לזה תחומו ביום ולזה תחומו בלילה, סמוכים אך נבדלים. כך הם הטוב והרע, האור הוא הטוב ואילו החושך הוא הרע. לפני מתן תורה הקב"ה ציוונו לספור מ"ט ימים (49 יום) כמניין לב טוב. [10]

ביום ל"ג בעומר התבטלה הגזרה על תלמידיו של רבי עקיבא, כך שהימים שלפני ל"ג בעומר (ל"ב ימים) הם ימי דין, ולאחר ל"ג בעומר האנרגיה הופכת לחיובית ולכן נשארים 17 ימים כמניין טוב. [11]

כמו-כן בליל הסדר, בערב הראשון של פסח, אנו מקבלים השפעה של אנרגיה גבוהה שלא על-ידי מעשינו. מאחר שהארה זו היא לא על-ידי מעשינו, אין לה קיום. ועל כן ציוונו השם יתברך את מצוות ספירת העומר, כאשר אנו סופרים בכל יום דרגה אחר דרגה ומכינים כלים על-ידי מעשינו, ועבודת המידות, שבה מגיעים ללב טוב, ככלי לקבלת התורה ביום ה-50.

מנהג ישראל להדליק נרות ומדורות ביום זה, לכבוד "האור כי טוב" שמתחיל להתנוצץ ביום זה. טו"ב ימים [12] קודם מתן תורה, ולכבוד נשמת רבי שמעון בר יוחאי שהאיר את העולם על-ידי תורתו, שבה ניתן להשיג את האור הגנוז.

טעם נוסף לעניין המדורות הוא, שביום פטירתו רשב"י היה מגלה את סודות התורה והיום התארך ולא ניתנה רשות לאור היום להחשיך עד שנתן לו רבי שמעון רשות, ורק אז נפטר רשב"י מן העולם, ובעבור זה מרבים אור ביום זה.

לסיכום,

האור הגנוז שגנזו הקדוש ברוך הוא, הנה הוא נגנז בתורה, ואותו האור נקרא "טוב" כמו שכתוב "וירא אלוקים את האור כי טוב" על-כן טו"ב ימים קודם למתן תורה מתחיל להתנוצץ אור מן התורה, ויש לכך רמז בדברי דוד המלך בספר תהילים: "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך" [13] גל- דהיינו ל"ג בעומר.

יהי רצון שזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי תעמוד לנו ותפתח לנו שערי שמיים ותאיר לנו את דרכנו בזכות אורו ותסיר כל מכשולים בדרכנו, ותזכך את גופנו ואת הרוחניות שלנו וכמו שנאמר "כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק" אמן ואמן.

לתפילה מיוחדת שנהוג לומר ב-ל"ג בעומר >>

 

מוקיר ומעריך,

הרב דוד פנחס איפרגן שליט"א

נשיא עמותת "עולם חסד"

 

============================

[1] תנא הוא כינוי לחכם שחי בתקופת המשנה.

[2] "כל ימיו של רבי שמעון בר יוחאי לא נראתה הקשת בענן" – הקשת היא סימן לחטאיהם של ישראל, וצדקותו של רבי שמעון הגנה על הדור כולו (תלמוד ירושלמי ברכות ט, ב).

[3] הרב שלום מזרחי שרעבי .

[4] ספר במדבר, פרק יד', פסוק כ'.

[5] מצוות עשה שהזמן גרמה היא מצוות עשה שחלה רק בזמן מסוים.

[6] נוסח ניחום אבלים המקובל בעם ישראל.

[7] תהילים, פרק קיט', פסוק פט'.

[8] בראשית, פרק א' פסוק ד'.

[9] בראשית, פרק א' פסוק ג'.

[10] גימטרייה של מ"ט = לב טוב= 49.

[11] גימטרייה של טו"ב היא 17= 2+6+9.

[12] 17 יום החל מיום ל"ג בעומר עד שבועות.

[13] תהילים, פרק קיט', פסוק יח'.

להשאיר תגובה