המחבר

חידושי תורה לפרשת וישב

פורסם על ידי הרב דוד איפרגן ב . קטגוריה: פרשת השבוע

פרשתנו עוסקת במידות, דהיינו כוחות חיובים ושלילים באדם – חיוביים כגון תמר (כלתו של יהודה המופיעה בפרשה), ושליליים כגון ער ואונן וכן בייסורים שעבר יעקב אבינו עם לבן הארמי ובנו יוסף, ובנוסף גם על חלומות. א. "ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני" ופירש רש"י: צדקה בדברים ממני, וצריך ביאור לדברי רש"י שצדקה ממנו בדברים, שמשמע מצד […]

חידושי תורה לפרשת וישלח

פורסם על ידי הרב דוד איפרגן ב . קטגוריה: פרשת השבוע

א פרק לד', פסוק ז': "ובני יעקב באו מן השדה כשמעם ויתעצבו האנשים ויחר להם מאד כח נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב וכן לא יעשה". לכאורה, צריך ביאור דוודאי אחרי שאמר הפסוק "כי נבלה נעשתה בישראל" ול"וכן לא יעשה", ואם כן, מדוע הפסוק בא לומר לנו שוב "וכן לא יעשה"? כעת, נבאר את […]

תפילה לזיווג

פורסם על ידי הרב דוד איפרגן ב . קטגוריה: הלכות ומאמרים

עמותת עולם חסד התפללו–לי קובץ תפילות "תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו" נאמר כי משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע מסרה לזקנים וזקנים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. כל התפילות החלו בתקופתו של משה רבנו והמשיכו לאנשי כנסת הגדולה וכך עד ימינו. הרעיון בתפילה הוא לחבר אותנו לאבינו שבשמיים, שיעזור לנו, כך שאפילו […]

פרשת חיי שרה

פורסם על ידי הרב דוד איפרגן ב . קטגוריה: פרשת השבוע

פרשת חיי שרה באה ללמדנו ארבעה דברים: על הקניין, על כבוד המת, שידוכים ועל חזרה בתשובה. על כבוד המת לאברהם אבינו נגלה מבורא עולם שאדם וחווה קבורים במערת המכפלה, שהרי כתוב שבמעמד הבטחת הארץ לאברהם הוא מראה לו את כל מקומות והדברים שיש בה בה בעבר בהווה ובעתיד. אברהם רואה את מיקום קבורתם של אדם […]

פרשת וירא

פורסם על ידי הרב דוד איפרגן ב . קטגוריה: פרשת השבוע

הגיגים לפרשת וירא מצוות הכנסת אורחים באה להטיב עם האדם הזקוק לה. נתאר לעצמנו אדם הולך במדבר. החום עצום והדרך קשה. האדם מצפה למקום מרגוע, אכסניית דרכים, והנה נקרה לפניו אוהלו של אברהם אבינו. אברהם טורח ומכניס אותו לביתו, הוא מוזג לו שתיה קרה, נותן לו ארוחה דשנה ומושיבו בצל העץ. אין לך הטבה גדולה […]

ראש חודש מר-חשון

פורסם על ידי הרב דוד איפרגן ב . קטגוריה: ראשי חודש

  ראש חודש הוא המועד המצוי ביותר בשנה, הוא נחגג כשמונה עשר ימים בשנה והוא שורשם של כל החגים והמועדים, שכן כל המועדים נקבעים ע"פ תחילת החודש. ראש חודש חשוון חל במשך יומיים, משום שהוא מגיע לאחר חודש תשרי שהוא חודש מלא. חודש זה, הוא החודש השני בשנה והשמיני למניין החודשים מחודש ניסן. מושג הזמן […]

ראש השנה

פורסם על ידי הרב דוד איפרגן ב . קטגוריה: חגים ומועדים, ראשי חודש

  שלושה ספרים נפתחים בראש השנה: 1 צדיקים נחתמים מיד לחיים, 2 רשעים נחתמים מיד למיתה, 3 ובינוניים תלויים ועומדים עד יום הכיפורים. יש לשאול שאלה גדולה, והלא כולנו מכירים הרבה רשעים גמורים שעשו עבירות נוראות כדוגמת לרצוח, שהתשלום שלהם הוא להסגר בבית הסוהר או דבר דומה וכשנבוא לבקר אותם בבית הסוהר גם לאחר ראש […]

דיני ימי תחנונים וערב ראש השנה (ובו ד' סעיפים)

פורסם על ידי הרב דוד איפרגן ב . קטגוריה: חגים ומועדים

הלכות מאת כולל היכל השלום ע"ש האדמו"ר בבא סידנא ר' שלום איפרגאן   הרצאה לראש השנה מהווה את הצד הרוחני שבקיום המצוות וההלכות של ראש השנה, ותפקידה לחבר בין המצוות לשורש הנשמה של מבצע ההלכות:   דינים היוצאים מסעיף א':  נוהגים לקום באשמורת לומר סליחות וכו'. נהגו בני ספרד לקום מראש חודש אלול לומר סליחות […]

ל"ג בעומר

פורסם על ידי הרב דוד איפרגן ב . קטגוריה: חגים ומועדים

מדוע חוגגים את ל"ג בעומר דווקא ביום בו רבי שמעון בר יוחאי נפטר, ומדוע מדליקים מדורות? מסופר בגמרא מעשה, בו ישבו שלושה חכמים, רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי ויהודה בן גרים ודנו במעשי הרומאים ששלטו באותה תקופה. ר' יהודה פתח ואמר "כמה נאים מעשיה של אומה זו, תקנו שווקים תקנו גשרים תקנו […]

פסח – מ"ט שערי טומאה

פורסם על ידי הרב דוד איפרגן ב . קטגוריה: חגים ומועדים

בס"ד סיפור הירידה למצרים ובתוך מצרים הסיפור ידוע לכולם. אברהם אבינו קיבל הבטחה ישירה מבורא עולם כי "אֲנִי ה' אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ… לָתֶת לְךָ אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת לְרִשְׁתָּהּ"[1]. לאחר מכן הוא שאל את הקב"ה: "בַּמָּה אֵדַע כִּי אִירָשֶׁנָּה"[2] , ואז הכל התחיל. הקב"ה סיפר לאברהם על גורל גדול שמצפה לזרעו, עם ישראל, בדורות הקרובים: "וְהִנֵּה אֵימָה […]