חודש אלול

פורסם על ידי הרב דוד איפרגן ב . קטגוריה: ראשי חודש

בס"ד

כל האומר מזמור כ"ז מספר תהילים מראש חודש אלול ועד ליום כיפור, מובטח שתהא לו שנה טובה.

בכל חודש יש הארה והשפעה רוחנית המושפעת מלמעלה והיא המיוחדת לו. קדושת זמן זו משמשת ככלי להתפתחות רוחנית של כל אחד ואחת, למעשה, כל חודש מהוה "פוטנציאל" להתחדשות של האדם בתחומים מיוחדים בחייו, להיבנות ולהתקדם בהם. [1]

בכל אחד מחודשי השנה שולט אחד מצירופי (תדר אנרגטי) שמו של הבורא (י-ה-ו"-ה) שהתחברות אליו מאפשרת לנו גישה וחיבור לעולמות העליונים, על מנת שנוכל למשוך מהם את הכוחות והאנרגיות שלהם אנו זקוקים.[2] כל צירוף שכזה הוא גם ראשי או סופי תיבות של פסוק מסוים בתנ"ך. הצירוף של חודש אלול הוא ה-ה-ו"-י והוא יוצא מסופי תיבות של הפסוק "וצדקה תהיה לנו כי" [3], אם נוריד את סופי התיבות נקבל "וצדק תהי לן כ", אשר בגימטרייה שווה בערכו למילה "בתשובה" (715), רמז לכך שחודש אלול עניינו "תשובה". [4]

המונח "תשובה" ניתן לפירוק המילה לשניים: "תשוב ה', האות ה' האחרונה במילה מסמלת את הרצונות והמחשבות שלנו, כאשר אדם מנותק מעצמו וממטרותיו הרי שאותה "ה" יוצאת לגלוּת ומכאן שתשובה היא השבת ה- "ה" חזרה אל השורש של האור. מסופר בספר הזוהר הקדוש [5] שחילקו בגורל את החודשים בין יעקב ועשו, עלה בגורלו של יעקב החודשים הראשונים: ניסן, אייר, סיוון, ובגורלו של עשו עלו החודשים תמוז, אב, אלול. יעקב התרעם על הדבר הזה, נלחם וגנב לעשו את חודש אלול והפך אותו לחודש של רחמים גמורים, הפך את החושך לאור. התשובה היא האור, כאשר אדם מוצא ומתחבר אל עצמו, אל האני האמיתי שלו, אזי המהות שלו מתחברת למקור האור, ל-"שורש" שלו – אותו כוח קוסמי ותדר אנרגטי המכונה ספירת הבינה, בקבלה זה נקרא למתק את הדינים בשורשם.[6]

כמו שנאמר, "דע מאיין באת, ולאיין אתה הולך" [7], אדם צריך לבדוק היכן הוא עומד במערך הכללי. האם אני קרוב למקום שממנו יצאתי? או שמא אני קרוב יותר למקום שאליו אני הולך? מה המרחק? מהי הדרך? זאת העבודה בחודש אלול, התבוננות ותשובה, התבוננות פותחת אותנו למציאות חדשה של תשובה.

כתוב "מָצָא אִישָּׁה, מָצָא טוֹב" [8], מה הכוונה מצא אישה מצא טוב? מדובר על חודש אלול בו ניתן למצוא את בחינת הבתוליות בנפש האדם, למצוא את מידת ההתחדשות, שנאמר: "שׁוּבִי בְּתוּלַת יִשְׂרָאֵל" [9] זו הזדמנות לאדם לעורר בתוכו את כוח ההתחדשות, את הבתוליות. להתחזק באמונה שאדם יכול להתחיל מחדש, "חֲדָשִׁים, לַבְּקָרִים, רַבָּה, אֱמוּנָתֶךָ"[10]. מה שעוצר אותנו הרבה פעמים הוא חוסר האמונה שאנו יכולים להתחדש, להופיע כחדשים, אבל כל נשימה היא נשימה חדשה, כל רגע הוא רגע חדש. השאלה היא האם אני יכול להתחבר לזה?

חודש אלול מסמן את תחילתה של תקופה בת 40 יום הנקראת "עת רצון". זוהי תקופה של סליחות וחשבון נפש המסתיימת ביום כיפור בתפילת נעילה[11]. זמן זה מיוחס עפ"י המסורת לאירועי מתן תורה, שלאחר שבירת הלוחות הראשונים. לאחר חטא העגל [12] חוזר משה רבנו להר לתקופה נוספת של 40 יום, שתחילתה בראש חודש אלול ובסופה הוא יורד מהר סיני ביום הכיפורים עם בשורה של סליחה ומחילה כשהלוחות השניים בידיו, המטרה של ארבעים הימים הללו – לאבד את הסבל והזיוף ולחזור לעצמנו.

מרגע שנכנס ראש השנה נגמר כל כוח החיים שהיו לאדם ולכאורה הוא מת, אלא שלמרבה המזל מיד נכנס בו כח החיים של השנה הבאה וטוען אותנו בשפע של חיים לשנה החדשה. מבחינת הבורא הוא נותן לנו בכל שנה אינסוף של שפע, שכן מהותו היא אין-סוף. עם זאת, מדוע זה נראה שלא קיבלנו אינסוף? אלא שבכל ראש שנה מחלקים מזל וברכה ללא גבול, אך כאשר אנו מחוברים לתחושות של כאב, כעס, אנוכיות ותחושת קורבן ואומללות, אנחנו לא מצויים בתדר המאפשר לקבל ולהכניס לתוכנו שפע ומזל.

למזלנו, גם במצב שכזה הבורא עדיין מצליח להכניס בנו קצת מהשפע, מעט חיים, כדי שנוכל להמשיך הלאה. לכן, בימים אלו עלינו להכין את עצמנו כדי לקבל מזל ושפע בראש השנה. תקופה זו מאפשרת לנו לעשות תשובה ולהשיג לעצמנו סליחה מחילה וחיבור ל"עץ החיים" [13]– אותו חלק בחיים שלנו שמאפשר לנו להרגיש בני חורין משעבוד לכוחות האופל שנמצאים בתוכנו ומאמללים אותנו וגורמים לנו תחושות של סבל, עצבות, דיכאון ואי הצלחה. "ימי הרצון" האלו נחשבים כימים של תשובה מלשון לשוב לעצמנו, לאמת שלנו, למקום הפנימי והאמיתי שלנו.

ר' נחמן מברסלב [14] אומר ש"תיקון" אלו אותיות "תינוק". כלומר, אדם שתיקן את הניתוק והפירוד שחוותה נשמתו חוזר אל ההתחלה, לזמן היותו תינוק, מעין אתחול וחזרה למצב הראשוני, וזו המטרה של ארבעים הימים הללו: לאבד את הסבל והזיוף ולחזור לעצמנו, זוהי מטרת הבריאה וזהו סוד המסע של חודש אלול, החושך הופך לאור, זהו התהליך שאנו עוברים עכשיו, תהליך של מחילה, מבקשים מחילה מהשמיים, מחילה בתוך עצמנו, וכמובן מחילה בין איש לרעהו.

לסיכום, אם אני מתקן את מעשיי, ומתקן את מידותיי- אני כבר לא אותו אדם, אני אדם אחר. כבר אינני האיש החוטא, האגוצנטרי, עם המידות הרעות, אני אדם חדש, אחר, נקי, לכן איני נענש. מסביר זאת הרמב"ם:[15] "גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה…" מי שמתקן את עצמו, מקבל אישיות חדשה, ואדם חדש: הרי אינו נענש על שום דבר. חודש אלול הוא זה הזמן לביקורת, ניקיון, ועיצוב פנים חדש של המחשבות והרגשות שלנו.

הרב פינקוס זצ"ל אומר: תפילה בחודש אלול שווה פי-12, תפילה זו חזקה כמו כל החודשים גם יחד, והיא חזקה עד שבכוחה לשנות את כל הדין. הסוד של ימים אלה: "תפילה, תשובה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה" למה דווקא מעבירין? ולא נאמר מבטלים? עפ"י דברי המכילתא בפרשת משפטים, כאשר נגזרת גזירה על עם ישראל והם עושים תשובה אז מעבירים אותה מן השמיים אל הגויים, כי לאחר שיצאה גזירה היא מוכרחת לחול על מישהו.

אומר האר"י הקדוש: כל האומר מזמור כ"ז מספר תהילים, מראש חודש אלול ועד ליום כיפור, מובטח לו שתהיה לו שנה טובה, ויערב לו בשנה הבאה, ואפילו גזירה רעה כתובה עליו מן השמיים יוכל לבטלה, ויעביר מעליו את כל המקטרגים ויבטל מעליו ומעל כל בני ביתו גזרות קשות ורעות ויצא זכאי בדין, כי ה' פותח י"ג צינורות של רחמים.

הימים האלה הם ימי רצון, בראש חודש נפתח שער הרחמים והוא פתוח רק 40 יום בשנה וננעל בשעת הנעילה (ביום הכיפורים).

שנזכה להתבשר בבשורות טובות במהרה.

בברכת ראש חודש מבורך,

עמותת "עולם חסד"

 

————————————————————————————————–

[1] חכמת הקבלה מלמדת אותנו שציר התיקון של האדם הוא הזמן שהאדם נע בתוכו. הזמן פועל על פי תכונה מעגלית. שנה מלשון שניות, תקופה מלשון מקיף, חג מלשון לחוג, חודש מלשון התחדשות. האדם נע בתוך הזמן, והזמן היחיד שקיים הוא עכשיו – רגע ההווה. לכן נקרא הקב"ה- הויה ברוך הוא.

[2] תורת הקבלה מלמדת שיש אות נקבית ואות זכרית, אות נקבית זה הכלי ומשמעה דין ואות זכרית זה האור ומשמעה רחמים. הצרוף של החודש ניסן, זהו המצב המתוקן זרימת האור, השפע, אל הכלי.

[3] ספר דברים, פרק ו', פסוק כה'.

[4] ביהדות, תְּשׁוּבָה היא תהליך של תיקון פנימי של האדם, עילוי מוסרי והטבתו, בכל מדרגה בה הוא נמצא, צדיק כרשע.

[5] ספר הזוהר הוא הספר המרכזי של חכמת הקבלה, ביהדות מקובל לייחס את הספר לרבי שמעון בר יוחאי.

[6] אלול בגימטרייה זה בינה, החיבור לספירת הבינה מרמז שזהו זמן של עבודת התבוננות, הכוח שמתעורר באלול הוא להתבונן אחרת מכל חודשי השנה.

[7] מסכת אבות.

[8] ספר משלי, פרק י"ח, פסוק כ"ב.

[9] ספר ירמיהו, פרק ל"א, פסוק כ'.

[10] מגילת איכה, פרק ג, פסוק כ"ג.

[11] תפילת נעילה -היא התפילה האחרונה הנאמרת ביום הכיפורים.

[12] משה עולה להר סיני ל-120 ימים. פעם ראשונה עולה ל-40 ימים ראשונים מיד אחרי מתן תורה, ו' בסיון ויורד ב-י"ז בתמוז (שבירת הלוחות), עולה שוב למחרת ל-40 ימים שניים, בי"ח בתמוז ויורד בסוף אב, ואז עולה שוב ל-40 ימים אחרונים בא' באלול ויורד ביום כיפור עם הלוחות השניים. אלה 40 יום של סליחה, רחמים וכפרה. זה התגלה על-ידי משה רבנו וזה מתגלה עכשיו אצלנו במציאות.

[13] עץ החיים הוא עץ שעל פי ספר בראשית (פרקים ב-ג) היה מצוי בגן עדן. הוא נזכר בתחילת הסיפור לצד עץ הדעת טוב ורע, ממנו נאסר על אדם וחוה לאכול כל עוד אכילה ממנו תגרום להם מוות. לאחר שהם מפרים את האיסור ונענשים, הם מגורשים מגן העדן על מנת שלא יאכלו מעץ החיים אשר פירותיו היו, לפי הפרשנות המקובלת, מזכים אותם בחיי נצח. לאחר מכן מוצבת שמירה על הדרך אל העץ על מנת למנוע גישה אליו.

[14] רבי נחמן מברסלב ("נחמן מאומן"; א' בניסן ה'תקל"ב, 4 באפריל 1772 – י"ח בתשרי [ג' חוה"מ סוכות] ה'תקע"א, 16 באוקטובר 1810) היה אדמו"ר בדור הרביעי לחסידות, מורה רוחני ומייסד חסידות ברסלב. אף שעורר בזמנו סערה והתנגדות גדולה, מהווים ממשיכי דרכו את אחת התנועות הגדולות בחסידות כיום. להגותו וכתיבתו השפעה ניכרת עליה עד ימינו.

[15] רבי משה בן מימוּן‏ (ד'תתצ"ה, 1135 או ד'תתצ"ח, 1138 – כ' בטבת ד'תתקס"ה, 13 בדצמבר 1204; מכונה גם בראשי תיבות הרמב"ם.

תגובות (1)

 • דני

  |

  שלום וברכה, וישר כוח,
  אפשר לקבל מקור לדברי האר"י שבפסקה האחרונה,
  לגבי אמירת מזמור כז.

  תודה

  להשיב

להשאיר תגובה